20 sierpnia 2019

Przedszkole nr 141

Przedszkole powstało 1 lipca 1977 r. Przedszkole nosi imię Dziadka Borodzieja. Mieści się w budynku wolnostojącym otoczonym dużym ogrodem, wyposażonym w sprzęty do zabaw. W przedszkolu są cztery oddziały podzielone na grupy wiekowe trzy-, cztero-, pięcio-i sześciolatki (Grupa I „Misie”, Grupa II „Biedronki”, Grupa III „Wiewiórki”, Grupa IV „Jeżyki”.

Każdy oddział przedszkolny posiada salę do zabaw, połączoną z sanitariatami. Patronem przedszkola jest Dziadek Borodziej, główny bohater książki Hanny Zdzitowieckiej pt. „Borowy dziadek – Borodziej”. Autorka opisuje jego postać jako: „kawał drewna, do złudzenia przypominający jakiegoś ludzika, z długim sękatym nosem, brodą z zielonego mchu i wyciągniętą na kształt ręki gałązką, opartą na suchym kosturku”. Borodzieja znalazły przedszkolaki, które wybrały się na spacer do lasu, w poszukiwaniu darów jesieni. Zabrały go do przedszkola i tam przygotowały mu miejsce w kąciku przyrody. Borowy Dziadek przeżył ze swoimi przyjaciółmi – Buczynką, Skrzydlaczkiem, Pajacykiem i Zajączkiem oraz z dziećmi koniec jesieni, zimę oraz wiosnę, potem wrócił do lasu. Dzięki rozmowom Leśnego Dziadka z zabawkami, dzieci dowiadują się o zmianach zachodzących w przyrodzie, w poszczególnych porach roku, o zachowaniach zwierząt leśnych oraz o prawach panujących w lesie. Borodziej jest bardzo mądry, zna wszystkie drzewa i ich owoce, wie, z jakich nasion wyrastają i ile mają lat. Potrafi rozmawiać z roślinami i zwierzętami. Wszyscy w lesie bardzo go kochają i szanują. Mieszkańcy lasu przychodzą do niego po rady. Żaby i ptaki zapraszają go na koncerty. Poprzez rozmowy i różne przygody przeżywane razem z Pajacykiem, Zajączkiem, Buczynką i Skrzydlaczkiem, Borodziej umiejętnie przekazuje swoją wiedzę dzieciom. Interesująca historia Borowego Dziadka ukazuje odwieczną więź człowieka z przyrodą.

HYMN PRZEDSZKOLA :

Idzie, idzie Dziad Borodziej

Drogą gdzieś po lesie

Drogą gdzieś po lesie

Sprawdza, czy już jesień

Swoje dary niesie

Sprawdza, czy już jesień

Swoje dary niesie

Dzieci, dzieci, czy wy wiecie

Gdzie ten dziadek idzie

Gdzie ten dziadek idzie

Za nim też Buczynka

I Skrzydlaczek przyjdzie

Za nim też Buczynka

I Skrzydlaczek przyjdzie

Idą, idą do przedszkola

Przez pola, ogrody

Przez pola ogrody

Aby tam zamieszkać

W kąciku przyrody

Aby tam zamieszkać

W kąciku przyrody

RAMOWY ROZKŁAD DNIA :

 

6.30 – 8.00

 

Zabawy poranne

–  zabawy dowolne podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy.

–  praca stymulacyjno-kompensacyjna indywidualna i w grupach,

–  zabawy ruchowe z elementami gimnastyki, ćwiczenia poranne, czynności samoobsługowe

8.00 Śniadanie dla grup III i IV
8.30 Śniadanie dla grup I i II
9.00 – 11.00 Stwarzanie sytuacji edukacyjnych, których celem jest realizacja zadań z planów miesięcznych

–  praca z całą grupą, w małych zespołach lub indywidualnie,

pobyt na powietrzu – zabawy dowolne z elementami rozwijania sprawności fizycznej

–  zajęcia dodatkowe,

–  czynności porządkowe i samoobsługowe

11.00 Drugie śniadanie dla grup III i IV
11.15 Drugie śniadanie dla grup I i II
11.30 -13.15 Zajęcia popołudniowe

–  odpoczynek na leżakach, słuchanie muzyki, bajek i opowiadań – grupa I,

–  zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, zajęcia kompensacyjne, zabawy ruchowe na powietrzu – grupy II, III, IV,

–  zajęcia dodatkowe, zabiegi higieniczno-porządkowe.

13.15 Obiad dla grup III i IV
14.00 Obiad dla grup I i II
14.30 -17.00 Zabawy dowolne

–  zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy,

–  praca indywidualna,

–  zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

 

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast