4 marca 2020

KORONAWIRUS

Informacje związane z koronawirusem znajdują się na stronie https://www.poznan.pl/koronawirus/ gdzie informacje aktualizowane są na bieżąco.

W związku z pojawiającymi się w wielu krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa informujemy, że na bieżąco podejmujemy działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w przedszkolu, m.in. dbamy o przestrzeganie przez dzieci podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania. Przedszkole jest wyposażone w środki higieniczne i dezynfekujące, używamy ręczników jednorazowych; na co dzień dbamy o czystość i dezynfekcję przedszkolnych pomieszczeń i sal zajęć, w przedszkolu  znajduje się termometr do pomiaru temperatury ciała. DRODZY RODZICE! PROSIMY NIE PRZYPROWADZAĆ DO PRZEDSZKOLA DZIECI PRZEZIĘBIONYCH I CHORYCH! W przypadku stwierdzenia oznak choroby u dziecka rodzice zostaną powiadomieni o konieczności odebrania go z przedszkola. Jednocześnie zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz polecamy Państwu oficjalną rządową stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne http://www.gov.pl/koronawirus Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją SARS-CoV-2 są dostępne pod linkiem: https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov

UWAGA! Jeżeli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopochodne, należy bezzwłocznie zawiadomić najbliższą stację sanitarno- epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno- zakaźnego – NIE ZGŁASZAMY SIĘ NA SOR – SZPITALA!

Informacja dla rodziców dzieci do 8 roku życia: W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły należy się rodzicowi zasiłek opiekuńczy nie dłuższy niż 14 dni (art. 32 ust. 1 lit. a – ustawy z dnia 25.06.1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (Dz.U.2017 poz. 1368).  Zasiłek przysługuje na równi matce lub ojcu dziecka i jest wypłacany temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę.

Wielkość czcionki
Kontrast