6 kwietnia 2020

DLA RODZICÓW

Informacja dotyczy szczególnie

rodziców dzieci z Przedszkola nr 141. 

 

Szanowni Państwo,

Moje obawy dotyczące zakażenia COVID-19 okazały się prawdziwe i w dniu dzisiejszym otrzymałam informację o pozytywnym wyniku. W związku z powyższym,  skierowałam prośbę o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, powiadomiłam Wydział Oświaty, a także Kuratorium Oświaty.

 Uzyskałam zgodę na zawieszenie wszystkich zajęć

w dniach od 26 do 30 października 2020 r.

w grupie IV „Jeżyki” i grupie III „Wiewiórki”

Przedszkola nr 141.

Również tylko dzieci z tych grup obecne w przedszkolu (w dniach od 20-22 października 2020 r.) i mające ze mną kontakt podlegają kwarantannie do 1 listopada 2020 r. 

W związku z ostatnią zmianą przepisów z informacji uzyskanych od PSSE kwarantannie podlegają tylko dzieci, a nie członkowie ich rodzin tj.: podczas przebywania na kwarantannie opiekę na dziećmi mogą sprawować inne osoby niż rodzice, ale najlepiej takie które nie są w grupie ryzyka np.: dziadkowie. Lista dzieci z telefonami kontaktowymi do rodziców została przekazana do PSSE.

Rodziców dzieci z grupy Jeżyki i Wiewiórki szczególnie proszę o obserwowanie stanu zdrowia dzieci, a w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów informowania odpowiednich służb medycznych o tym że, są na kwarantannie i miały kontakt z osobą zarażoną.

 

Pozostałe grupy tj. Misie i Biedronki oraz wszystkie grupy z Przedszkola nr 16 pracują w normalnym trybie.

Dzieci z grupy Jeżyki i Wiewiórki na okres zawiesza zajęcia stacjonarnych,  przechodzą na nauczanie zdalne.  Nauczyciele przedszkola z dziećmi za Państwa pośrednictwem będą realizowali zaplanowane zadania, które będą przesyłane przez maile grupowe:

p141wiewiorki@gmail.com i p141jezyki@gmail.com

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, liczbę zachorowań, powiadomienia o pozytywnych wynikach testów COVID-19 rodziców naszych wychowanków oraz członków rodzin naszych pracowników ponawiam swoją prośbę o rozwagę przy konieczności przyprowadzania dziecka do przedszkola.

Jednocześnie proszę o obserwowanie stanu zdrowia swojego i dzieci, a w przypadku podejrzenia lub potwierdzonego pozytywnego wyniku testu COVID-19 o natychmiastowe powiadomienie przedszkola.   

618206102, 618229092, 509921006

p16@poznan.interklasa.pl

borodziej@przedszkole141.deptak.pl

Z życzeniami zdrowia

Beata Nowicka

Dyrektor Zespołu Przedszkoli nr 1

1.Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi m.in. zasad zawieszenia zajęć, wprowadzenia nauczania zdalnego oraz odbywania kwarantanny – wydane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.

PSSE_DYR_2020-10-15-084553

 

2.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 Poznań – Piątkowo

os. Bolesława Chrobrego 105

60-681 Poznań

tel. 61 823 44 31, poniedziałek – piątek w godz. 08.00 – 16.00

e-mail: ppp_4@wp.pl

Dyżur telefoniczny psycholog Joanny Stroemich:

poniedziałek oraz wtorek 09:00-14:00

601 161 466, 61 923 44 31

 

3.KRĄG BEZPIECZEŃSTWA

WARSZTATY DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU 1-7 LAT

Czasami rodzice bywają zagubieni i nie wiedzą, jak odpowiadać na sygnały i potrzeby dziecka. Program Krąg
bezpieczeństwa (Circle of Security® ParentingTM) opiera się na wieloletnich badaniach nad tym, jak można
wspierać i wzmacniać bezpieczną relację rodzic-dziecko.
W trakcie spotkań prowadzący pracują z grupą rodziców w oparciu o sprawdzony i potwierdzony badaniami,
licencjonowany program. W trakcie 10 dwugodzinnych spotkań uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, oglądają
krótkie nagrania zachowań dzieci i reakcji ich rodziców oraz zastanawiają się nad własnymi doświadczeniami
wychowywania i bycia wychowywanymi.
Celem programu jest wspieranie rodziców małych dzieci w następujących obszarach:
• Rozumienie świata uczuć i przeżyć dziecka poprzez naukę odczytywania ich emocjonalnych potrzeb.
• Wspieranie zdolności dziecka do radzenia sobie z własnymi emocjami.
• Wzmacnianie rozwój poczucia własnej wartości dziecka.

PROWADZENIE:
Spotkania prowadzone są przez dwóch psychologów: Adama Stepnowskiego-Saida i Beatę Granops.
TERMINY:
Wtorki: 29 września, 6, 13, 27 października, 3, 10, 17, 24 listopada, 1, 8 grudnia, w godzinach: 19:00-21:00.
(Uczestnicy deklarują udział we wszystkich spotkaniach).
MIEJSCE:
Centrum ZERO-PIĘĆ, ul. Prusa 14/7, Poznań
(Spotkania będą odbywać się stacjonarnie. Ze względu na niestabilną sytuacje w związku epidemią COVID-19
możliwe, że część spotkań będzie odbywać się online na platformie ZOOM).
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmujemy SMS-em na numer telefonu: 501 034 850.
O zakwalifikowaniu się do grupy decyduje telefoniczna rozmowa rekrutacyjna. Jej termin zostanie ustalony po
przyjęciu zgłoszenia.
Spotkania stanowią element programu CENTRUM ZERO-PIĘĆ, dofinansowanego ze środków
budżetowych Miasta Poznania.