6 kwietnia 2020

DLA RODZICÓW

1. Wsparcie psychologiczne w czasie pandemii

https://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/wsparcie-psychologiczne-w-czasie-pandemii,155230.html

 

2.Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi m.in. zasad zawieszenia zajęć, wprowadzenia nauczania zdalnego oraz odbywania kwarantanny – wydane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.

PSSE_DYR_2020-10-15-084553

 

3.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 Poznań – Piątkowo

os. Bolesława Chrobrego 105

60-681 Poznań

tel. 61 823 44 31, poniedziałek – piątek w godz. 08.00 – 16.00

e-mail: ppp_4@wp.pl

Dyżur telefoniczny psycholog Joanny Stroemich:

poniedziałek oraz wtorek 09:00-14:00

601 161 466, 61 923 44 31

 

4.KRĄG BEZPIECZEŃSTWA

WARSZTATY DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU 1-7 LAT

Czasami rodzice bywają zagubieni i nie wiedzą, jak odpowiadać na sygnały i potrzeby dziecka. Program Krąg
bezpieczeństwa (Circle of Security® ParentingTM) opiera się na wieloletnich badaniach nad tym, jak można
wspierać i wzmacniać bezpieczną relację rodzic-dziecko.
W trakcie spotkań prowadzący pracują z grupą rodziców w oparciu o sprawdzony i potwierdzony badaniami,
licencjonowany program. W trakcie 10 dwugodzinnych spotkań uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, oglądają
krótkie nagrania zachowań dzieci i reakcji ich rodziców oraz zastanawiają się nad własnymi doświadczeniami
wychowywania i bycia wychowywanymi.
Celem programu jest wspieranie rodziców małych dzieci w następujących obszarach:
• Rozumienie świata uczuć i przeżyć dziecka poprzez naukę odczytywania ich emocjonalnych potrzeb.
• Wspieranie zdolności dziecka do radzenia sobie z własnymi emocjami.
• Wzmacnianie rozwój poczucia własnej wartości dziecka.

PROWADZENIE:
Spotkania prowadzone są przez dwóch psychologów: Adama Stepnowskiego-Saida i Beatę Granops.
TERMINY:
Wtorki: 29 września, 6, 13, 27 października, 3, 10, 17, 24 listopada, 1, 8 grudnia, w godzinach: 19:00-21:00.
(Uczestnicy deklarują udział we wszystkich spotkaniach).
MIEJSCE:
Centrum ZERO-PIĘĆ, ul. Prusa 14/7, Poznań
(Spotkania będą odbywać się stacjonarnie. Ze względu na niestabilną sytuacje w związku epidemią COVID-19
możliwe, że część spotkań będzie odbywać się online na platformie ZOOM).
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmujemy SMS-em na numer telefonu: 501 034 850.
O zakwalifikowaniu się do grupy decyduje telefoniczna rozmowa rekrutacyjna. Jej termin zostanie ustalony po
przyjęciu zgłoszenia.
Spotkania stanowią element programu CENTRUM ZERO-PIĘĆ, dofinansowanego ze środków
budżetowych Miasta Poznania.