Informacja dla rodziców

Informacja dla rodziców dzieci z  Przedszkola nr 16 i Przedszkola nr 141.   Szanowni Państwo, Z uwagi na trudną sytuację kadrową (od 8 do 12 marca 2021 r.) spowodowaną nieobecnością nauczycieli i pracowników obsługi, wynikającą z  izolacji, kwarantanny i szczepień pracowników przeciwko COVID-19 zwracam się z prośbą o rozważenie konieczności przyprowadzania dziecka do przedszkola. Jeśli możecie Read more about Informacja dla rodziców[…]

Ważna informacja-aktualizacja 28.02.2021

Informacja dotyczy szczególnie rodziców dzieci z Przedszkola nr 16. Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu informację wg stanu na dzień dzisiejszy (28 lutego 2021 r.). Mamy zgłoszone kolejne zakażenie COVID- 19 u nauczyciela grupy IV Pszczelarze i pomocy nauczyciela z grupy I Misie (Przedszkole nr 16). W związku z powyższym, po uzgodnieniach z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną, Read more about Ważna informacja-aktualizacja 28.02.2021[…]

Warsztaty dla rodziców

KRĄG BEZPIECZEŃSTWA WARSZTATY DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU 1-7 LAT Czasami rodzice bywają zagubieni i nie wiedzą, jak odpowiadać na sygnały i potrzeby dziecka. Program Krąg bezpieczeństwa (Circle of Security® ParentingTM) opiera się na wieloletnich badaniach nad tym, jak można wspierać i wzmacniać bezpieczną relację rodzic-dziecko. W trakcie spotkań prowadzący pracują z grupą rodziców w Read more about Warsztaty dla rodziców[…]

Dojrzałość szkolna – webinar dla rodziców

W imieniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zapraszamy rodziców dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym do udziału w webinarze nt. dojrzałości szkolnej. Spotkanie odbędzie się 4 marca br. o godz. 18.00 na platformie Teams – link poniżej. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEyMGRjM2QtNmY0Ni00OTVlLWI1NTMtNTYxZjZlODQ1YTQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229199a2c5-9fe4-46b5-8b48-c08b7f9744d0%22%2c%22Oid%22%3a%2239e2cf2b-fc22-49db-88d0-4e0a022b4605%22%7d

Bezpłatne szkolenie edukacyjno-informacyjne z zakresu segregacji odpadów

Trafiaj do właściwego kosza i zdobądź zestaw materiałów edukacyjnych! Drodzy Mieszkańcy, Związek Międzygminny GOAP zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach online pn. „Trafiaj do właściwego kosza!”. W trakcie blisko godzinnego spotkania ekoedukatorzy ZM GOAP przedstawią zagadnienia dotyczące m.in. poprawnej segregacji odpadów, działalności PSZOK i MPSZOK czy postępowania z odpadami niebezpiecznymi i wystawkowymi, a także odpowiedzą Read more about Bezpłatne szkolenie edukacyjno-informacyjne z zakresu segregacji odpadów[…]

Wielkość czcionki
Kontrast