Warsztaty dla rodziców

KRĄG BEZPIECZEŃSTWA

WARSZTATY DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU 1-7 LAT

Czasami rodzice bywają zagubieni i nie wiedzą, jak odpowiadać na sygnały i potrzeby dziecka. Program Krąg
bezpieczeństwa (Circle of Security® ParentingTM) opiera się na wieloletnich badaniach nad tym, jak można
wspierać i wzmacniać bezpieczną relację rodzic-dziecko.
W trakcie spotkań prowadzący pracują z grupą rodziców w oparciu o sprawdzony i potwierdzony badaniami,
licencjonowany program. W trakcie 8 dwugodzinnych spotkań uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, oglądają
krótkie nagrania zachowań dzieci i reakcji ich rodziców oraz zastanawiają się nad własnymi doświadczeniami
wychowywania i bycia wychowywanymi.
Celem programu jest wspieranie rodziców małych dzieci w następujących obszarach:
• Rozumienie świata uczuć i przeżyć dziecka poprzez naukę odczytywania ich emocjonalnych potrzeb.
• Wspieranie zdolności dziecka do radzenia sobie z własnymi emocjami.
• Wzmacnianie rozwój poczucia własnej wartości dziecka.

PROWADZENIE:
Spotkania prowadzone są przez dwóch psychologów: Adama Stepnowskiego-Saida i Beatę Granops.
TERMINY:
Poniedziałki: 1, 8, 15, 22, 29 marca, 12, 19, 26 kwietnia 2021, w godzinach: 19:00-21:00. (Uczestnicy deklarują
udział we wszystkich spotkaniach).
(Uczestnicy deklarują udział we wszystkich spotkaniach).
MIEJSCE:

Centrum ZERO-PIĘĆ, ul. Prusa 14/7, Poznań (Ze względu na niestabilną sytuacje w związku epidemią COVID-
19 możliwe, że część spotkań będzie odbywać się online na platformie ZOOM).

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmujemy SMS-em na numer telefonu: 793-305-007.
O zakwalifikowaniu się do grupy decyduje telefoniczna rozmowa rekrutacyjna. Jej termin zostanie ustalony po
przyjęciu zgłoszenia.

Spotkania stanowią element programu CENTRUM ZERO-PIĘĆ, którego beneficjentami są mieszkańcy Poznania.
Projekt dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Wielkość czcionki
Kontrast