Ważna informacja- Przedszkole nr 141

Informacja dotyczy rodziców dzieci z Przedszkola nr 141.    Szanowni Państwo, W dniu dzisiejszym otrzymałam informację o pozytywnym wyniku zakażenia COVID-19 u dziecka z grupy IV „Jeżyki” Przedszkola nr 141. W związku z powyższym,  skierowałam prośbę o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, powiadomiłam Wydział Oświaty, a także Kuratorium Oświaty.  Uzyskałam zgodę Read more about Ważna informacja- Przedszkole nr 141[…]

Warsztaty dla rodziców

KRĄG BEZPIECZEŃSTWA WARSZTATY DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU 1-7 LAT Czasami rodzice bywają zagubieni i nie wiedzą, jak odpowiadać na sygnały i potrzeby dziecka. Program Krąg bezpieczeństwa (Circle of Security® ParentingTM) opiera się na wieloletnich badaniach nad tym, jak można wspierać i wzmacniać bezpieczną relację rodzic-dziecko. W trakcie spotkań prowadzący pracują z grupą rodziców w Read more about Warsztaty dla rodziców[…]

Dojrzałość szkolna – webinar dla rodziców

W imieniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zapraszamy rodziców dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym do udziału w webinarze nt. dojrzałości szkolnej. Spotkanie odbędzie się 4 marca br. o godz. 18.00 na platformie Teams – link poniżej. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEyMGRjM2QtNmY0Ni00OTVlLWI1NTMtNTYxZjZlODQ1YTQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229199a2c5-9fe4-46b5-8b48-c08b7f9744d0%22%2c%22Oid%22%3a%2239e2cf2b-fc22-49db-88d0-4e0a022b4605%22%7d

Bezpłatne szkolenie edukacyjno-informacyjne z zakresu segregacji odpadów

Trafiaj do właściwego kosza i zdobądź zestaw materiałów edukacyjnych! Drodzy Mieszkańcy, Związek Międzygminny GOAP zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach online pn. „Trafiaj do właściwego kosza!”. W trakcie blisko godzinnego spotkania ekoedukatorzy ZM GOAP przedstawią zagadnienia dotyczące m.in. poprawnej segregacji odpadów, działalności PSZOK i MPSZOK czy postępowania z odpadami niebezpiecznymi i wystawkowymi, a także odpowiedzą Read more about Bezpłatne szkolenie edukacyjno-informacyjne z zakresu segregacji odpadów[…]

Wielkość czcionki
Kontrast