Powrót do przedszkola od 01.09.2020

DRODZY RODZICE

Według obowiązujących przepisów rok szkolny rozpocznie się 1
września 2020 r. Czekamy na wszystkich naszych przedszkolaków.
Przedszkola są przygotowanie zgodnie z wytycznymi MZ, GIS, MEN,
rekomendacjami organu prowadzącego do pracy w reżimie
sanitarnym.

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego życzymy naszym
Kochanym Dzieciom i Wam Drodzy Rodzice wiele zdrowia. Liczymy
jak zawsze na zgodną i efektywną współpracę.

W związku z planowanym powrotem dzieci do przedszkola od 1
września 2020 r. prosimy o zapoznanie się z n/w dokumentami:
1. Aktualizacja zgłoszenia 2020-2021 – prosimy o wydrukowanie,
wypełnienie i przyniesienie na zebranie z Rodzicami
2. Istotne dane o stanie zdrowia dziecka – prosimy o wydrukowanie,
wypełnienie i przyniesienie na zebranie z Rodzicami
3. Oświadczenie rodzica – prosimy o wydrukowanie, podpisanie i
przyniesienie na zebranie z Rodzicami
4. Klauzula wizerunek dziecka i rodzica – prosimy o wydrukowanie,
podpisanie i przyniesienie na zebranie z Rodzicami
5. Karta epidemiologiczna dziecka – prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i
przyniesienie pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu (również po
kilkudniowej przerwie niespowodowanej COVID-19)
6. Upoważnienie do odbioru dziecka – osobny druk dla każdej upoważnionej
osoby, prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i przyniesienie pierwszego
dnia pobytu dziecka w przedszkolu
7. Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka – prosimy o wydrukowanie,
wypełnienie i przyniesienie pierwszego dnia pobytu dziecka w
przedszkolu
8. Klauzula informacyjna RODO – COVID-19 – do zapoznania się
9. Procedura bezpieczeństwa w trakcie pandemii COVID-19 w Zespole
Przedszkoli nr 1 – do zapoznania
10. Procedura przebywania dzieci w ogrodzie – do zapoznania
11. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka – do zapoznania
12. Procedury przebywania dzieci w przedszkolu – do zapoznania

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Aktualizacja zgłoszenia 2020-2021

Istotne dane o stanie zdrowia dziecka

Oświadczenie rodzica

Klauzula wizerunek dziecka i rodzica

Karta epidemiologiczna dziecka

Upoważnienie do odbioru dziecka_klauzula informacyjna

Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka

Klauzula informacyjna RODO – COVID-19

Procedura bezpieczeństwa w trakcie pandemii COVID-19 w Zespole Przedszkoli nr 1

Procedura przebywania dzieci w ogrodzie

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

Procedury przebywania dzieci w przedszkolu